fsg_haskovo

Прием след завършен VII клас

По професии:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С разширено изучаване на Английски език,26 ученици.

 

Flower 1

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

С разширено изучаване на английски език,26 ученици

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на тестове:

Тест по български език и литература-НВО

Тест по математика-НВО

Балът се образува от:

Точките от тест по български ези и литература от НВО

Утроеният брой точки по математика от НВО

Точките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образование.

График на приема след VII клас:

НВО по български език и литература: 17.06.2019г.

НВО по математика: 19.06.2019г.

Обявяване на резултати от НВО до 27.06.2019г.

 

Класиране и записване:

 

I

класиране

II

класиране

III

класиране

Подаване на документи
03-05.07.2019г.
24-25.07.2019г.
Обявяване на списъци
до 11.07.2019г.
до 18.07.2019г.
29.07.2019г.
Записване

до 16.07.2019г.

/подаване на заявление за участие във втори етап на класиране/

до 22.07.2019г.
31.07.2019г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
--------
23.07.2019г.
01.08.2019г.

 

Работно време на училищната комисия по приема на ученици от 03.07.2019г. до 01.08.2019г. от 08,30ч. до 17,30ч. и от 01.09.2019г. до 10.09.2019г. от 08,30ч. до 12,30ч.

 

За контакти: ул.Банска №70 тел.038 624830;038 624857

fsg_haskovo@mail.bg

https://bg-bg.facebook.com/fsg.haskovo